Salvia - zdravá výživa

zdravá výživa a zdravý životní styl

Geopatogenní zóny

Již před čtyřmi tisíci lety znali číňané, ale i další národy takzvané dračí žíly v zemi, které dnes označujeme jako geopatogenní zóny. Je to záření ze zemského podloží, které vyvolávají např. geologické zlomy, podzemní voda, prameny, ložiska zemních plynů, apod. Jejich intenzita je různě silná a také kolísá v závislosti na denní či noční době a fázi měsíce.

Tyto zóny, pokd se vnich pohybujeme delší dobu, pracoviště, lůžko, ... narušují náš energetický systém a následně vyvolávají poruchu na fyzické, ale i psychické úrovni. Tato porucha je o to větší, čím silnější je toto záření. Jsou známé tzv. rakovinové domy, kde ve stejném bytě onemocnělo nebo zemřelo po sobě několik majitelů na rakovinu. To mají na svědomí ty nejsilnější zóny. Jinak můžeme trpět bolestmi hlavy, kloubů, poruchami orgánů, kdy v počáteční fázi, kdy je porucha ještě na energetické úrovni, vám lékařské vyšetření vůbec nic nezjistí. To je nejvyšší čas zjistit, jak na tom Vaše obydlí je.

V dřívějších dobách , kdy byli lidé více spjati s přírodou a o tomto nebezpečí věděli, byli mnohem obezřetnější při stavbě domu. Například do vymezeného prostoru nahnali stádo oveček a kde na noc ulehly, tam byl čistý prostor pro budoucí ložnici. Také jiná zvířata vyhledávají čistá místa bez negativního záření.

Dnes se používají k odstínění záření různé odrušovače s různou účinností a různou cenou.

Já vám nabízím odklonění těchto zón z míst, kde ohrožují vaše zdraví. Provádím tuto službu na dálku. Dále je možno detekovat a čistit negativní energie různého původu v domech či bytech.K tomu potřebuji přesnou adresu domu nebo bytu a jméno majitele.

Objednávka  osobně, mailem nebo telefonická domluva.

Cena : jedna místnost 300,-Kč

info o geopatogeních zónách na Wikipedia