Salvia - zdravá výživa

zdravá výživa a zdravý životní styl

SRT - Duchovní odblokování

Někteří lidé očekávají, že mávneme kouzelnou hůlkou a vše v jejich životě bude absolutně skvělé. Přáli bychom si, aby to byla pravda. Někdy to tak opravdu funguje, někdy ale ne. Pamatujte si, že tato planeta je stejně jako ostatní jen školní třídou, kam jsme se inkarnovali abychom se učili. Život je naše lekce a někdy si naše duše vybere opravdu těžké studijní úkoly. To, čím procházíme životy je naše individuální volba.

Nezabýváme se žádným z Vašich pozitivních životů, protože ty Vám nepůsobí žádné problémy. Soustředíme se na škodlivé energie, které pocházejí z minulých životů, protože ty je nutno odstranit. Po odstranění negativních programů je i negativní a škodlivá energie s nimi spojená rozpuštěna a zůstává pouze moudrost a poučení získané z této zkušenosti. Staré programy se již nemohou vrátit, ledaže byste si vytvořili další negativní energie velmi negativními emocemi nebo opakováním negativních programů. Mohou se ještě objevovat další problémy, které je nutno také postupně vyčistit.

Cílem našeho každého života je poučit se a získat vědění, aby naše duše, která toto vědění shromažďuje, zvyšovala své uvědomění a schopnost odrážet to dokonale „světlo“ jimž podle Ježíše jsme. Obvykle se ukazuje, že když jsou programy člověka vyčištěny, už se nemusí a nebude inkarnovat, protože dokončil práci a získal vědění a moudrost potřebné pro práci v jiných duchovních, neviditelných říších. Testováním se ukázalo, že pokud programy člověka, které si vybral ke zpracování, vyčištěny, musí se člověk opět inkarnovat. Tudíž pokud nejste na vědomé úrovni vědomi žádného efektu z očisty SRT, přesto jste získali hodně – jste osvobozeni od nutnosti vracet se sem a pracovat na nedořešených programech.

Stále se učíme a SRT se zdokonaluje, rozvíjí a stále rostou jeho možnosti, jak pomoci našim klientům. Za posledních 16 let Duch pokračoval v předávání důležitých informací, které přispívají ke zvyšování účinnosti SRT. Pomozte nám vytěžit z této práce maximum tím, že budete rozvíjet a udržovat pozitivní myšlení, emoce a slova. Naší prací je očistit Vás a na Vás zůstává starat se o to, aby jste byli co nejpozitivnější.

Autor Robert Detzler